Blog

Kerstgroet

25 december 2011 / Gods liefde, Tijs en Kelly / Comente

Jesaja 9:5 en 6: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.” 

Prettige Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar!Share:

Reacties

Reageer: